Rienks Arbodienst

03.02.2017

OPGELOST: STORING ARBOZORG

Vanwege een stroomstoring bij onze internetprovider in Leusden is het momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van ons verzuimsysteem ArboZorg Online. [meer...]


24.01.2017

De Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een...[meer...]


24.01.2017

De rechten en plichten van werkenden

Alle vaste en niet-vaste werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. Hij moet hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen...[meer...]